عکس نوشته های آرام کننده باموضوع خدا هست جملات تصویری و متن دار زیبا و جدید درباره اینکه خدا در کنار همه ما هست پس جای نگرانی نیست متن ها و تکست های جالب راجب بودن خدا


عکس متن دار خدایی هست

خدا هست

 اگر روزی در این دنیا شکستی... اگر بر نارفیقان دل تو بستی... اگر عاشق شدی عشقت تو را راند... اگر پایت به گرداب فنا ماند... اگر غمگین شدی غم با تو پیوســت... . . بدان در اوج نابودی خدا هست

وجود خدا

دعای_هفته : پروردگارا ما را چنان در راهت استوار بفرما که هیچ طوفانی در زندگیمان حتی یک لحظه ما را به غیر از تو مشغول نسازد / پیام_فرهنگی_هفته : یکی از بهترین و خدا پسندانه ترین کارها برای هر روز کمک به دیگران هست هر جوری که میتونیم حتی با یک لبخند به اعضای خانوادمون و یا یک دعای ناب از ته دلمون برای یک دوست ...فقط کافی هست که اراده کنیم و بخواهیم ، راه کمک به دیگران خودش به سمتمون میاد...

بودن خدا کنار ما

 تا_دست_خدا_هست تا مهربانیش بی انتهاست تا_میگویی_خدایا_ببخش ، به دورت می گردد و می بوستت و می گوید جانم_چه_کرده ای_مگر ؟! دیگر تو را چه نیاز به آدمها ؟! تنها_خودت_باش_و_زیبا_بمان و بگذار با دیدنت هر رهگذر ناامیدی لبخندی_بزند_رو_به_آسمان و زیرِ لب بگوید : هنوز هم می شود از_نو_شروع_کرد ..

خدا پیش ماست عکس

 بزرگی هست در عالم، " خدا " نام که دل از یاد او می گیرد آرام ...

خدا هست

 امشب همه میکده را سیر بنوشید با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید دیوانه و عاقل همگی جامه بپوشید در شادی این کودک و آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیر و زن و مرد بکوشید. امشب غم دیروز و پریروزو فلان سال و فلان حال و فلان مال و که بر باد فنا رفت … نخور ای جان برادر به خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر به هوشید…؟ هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا هست. روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست. نه یک بارو نه ده بارو ;i صدبار به ایمان و تواضع بنویسید خدا هست … خدا هست … سر آن سفره خالی که پر از اشک یتیم است … خدا هست… پشت دیوار گلی پیرزنی گفت: خدا هست. آن جوان با همه خستگی و در به دریها سر تعظیم فرو بردو چنین گفت: خدا هست. کودکی رفت کنار تخته… گوشه تیره این تخته نوشت: در دل کوچک من درد زیاد است ولی یاد خدا هست. مادری گفتک دلم میلرزد! کودکانم چه بپوشند؟! چه بگویک که بدانند نداری درد است! پدر از شرم سرش پایین بود… زیر لب زمزمه می کرد: خدا هست خیلی دوس دارم این شعر و آهنگ رو از حامد همایون از محمد رضا نظری...❤ خدا هست...