عکس نوشته و متن های زیبا با موضوع بازی کردن با احساسات دیگران، بازیچه شدن برای پروفایل ، معرفی استیکرها، جملات ناب تصویری و متن دار ناب و قشنگ درباره بازی با احساس دخترا واسه پروفایل

مطالب بیشتر با تصاویر در مورد با احساس دخترا بازی نکن، با احساس پسرا بازی نکن را به زودی در این سایت شاهد هستید.


عکس متن دار بازی با احساسات


با احساسات من بازی کردی...

منو بازی دادی نمیبخشمت...

بازی با احساسم بهت خوش گذشت؟!!

*************

کسی که احساسات تو رو به بازی میگیره و تنهات میذاره...

چند قدم اونورتر

زیر پای یکی دیگه له میشه...

 

عکس نوشته با احساس کسی بازی نکن + متن پروفایل

 

با احساسات کسی بازی نکن، نوبت خودتم میشه...

 

عکس نوشته با احساس کسی بازی نکن + متن پروفایل

 

میخوام لایک بزنی به سلامتی کسایی که بود و نبودشون ، همه زندگیشون فقط ی نفره ، ن قطار قطار بازی با احساسات قطار قطار آدم...

 

عکس نوشته با احساس کسی بازی نکن + متن پروفایل

 

سیاه پوشیده بود ، به جنگل آمد .. استوار بودم و تنومند !
دستی به تنه ام کشید ، تبرش را در آورد و زد .. زد .. محکم و محکم تر ...
دیگر نمی خواستم درخت باشم ، آینده ی خوبی در انتظارم بود !
ناگهان چشمش به درخت دیگری افتاد ، او تنومند تر بود ...
مرا رها کرد با زخم هایم ، او را برد ... و من که نه دیگر درخت بودم ، نه تخته سیاه مدرسه ای ، نه عصای پیر مردی ...
خشک شدم ..
بازی با احساسات مثل داستان تبر و درخت می مونه .. تا مطمئن نشدی تبر نزن !
احساس نریز!!
زخمی می شود ... در آرزوی تخته سیاه شدن ، خشک می شود ....

 

عکس نوشته با احساس کسی بازی نکن + متن پروفایل

 

باور ندارم آدم ها تنهایند...
هرکس سرگرم بازی با احساس دیگریست!
و من سوخته ی بازی یکی از آنهایم...

 

عکس نوشته با احساس کسی بازی نکن + متن پروفایل

 

کودک درونم هرچند بازیگوش باشد با احساس کسی بازی نمیکند...

 

عکس نوشته با احساس کسی بازی نکن + متن پروفایل

 

عاشقم کرد که اینگونه غزل می ریزد
همه ی جان و تنم با نگهش آمیزد
عاشقم کرد که بازیچه شود احساسم
اُف به آنی که عاشق کند و بگریزد

 

عکس نوشته با احساس کسی بازی نکن + متن پروفایل

 

وقتی دلت تنگه
وقتی دلت خونه
وقتی که دردت رو
هیچ کس نمیدونه
وقتی که عشق تو
پیشت نمی مونه
دیگه چه حاصل از
دنیای ویرونه
تا کی میخوای بازیچه شی
دل دیوونه
واسه چیه اون که
دلش با دیگرونه
تا کی می خوای باشی
تا کی تو تنها شی
تا کی میخوای دنیاتو به هم بپاشی
تا کی میخوای بازیچه شی
تا کی ببازی دنیاتو رو پهنای اقیانوسا بسازی

 

عکس نوشته با احساس کسی بازی نکن + متن پروفایل