عکس نوشته و متن های زیبا با موضوع عجب صبری خدا دارد برای پروفایل ، معرفی استیکرها، جملات ناب تصویری و متن دار ناب و قشنگ درباره خدایا خیلی صبوری واسه پروفایل

مطالب با تصاویر در مورد صبر خدا را به زودی در سال 96 همینجا شاهد هستید.

 

عکس نوشته عجب صبری خدا دارد برای پروفایل

 

**********************

 

عکس نوشته عجب صبری خدا دارد + متن پروفایل

 

عجب صبری خدا دارد
اگر من جای او بودم
برای خاطر تنها یکی مجنون صحراگرد بی سامان
هزاران لیلی نازآفرین را کو به کو
آواره و دیوانه میکردم...
(مرحوم رحیمی معینی کرمانشاهی)

 

عکس نوشته عجب صبری خدا دارد + متن پروفایل

 

تا حالا دقت کردید
عجب صبری خدا دارد

 

عکس نوشته عجب صبری خدا دارد + متن پروفایل

 

هر نفسی با کسی معامله داریم
از تو خدایا چقدر فاصله داریم
سطل دل ما پر از زباله ی عُجب است
بس که هزاران نماز باطله داریم
فرصت پرپر شدن برای خدا نیست
مشغله داریم آی مشغله داریم
به قول معروف، عجب صبری خدا دارد....

 

عکس نوشته عجب صبری خدا دارد + متن پروفایل

 

عجب صبری خدا دارد...
اگرمن جای او بودم همان یک لحظه اول که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان جهان را باهمه زیبایی و زشتی به روی یکدگر ویرانه می کردم!
اگر من جای او بودم که میدیدم یکی عریان و لرزان دیگری پوشیده از صد جامه رنگین زمین و آسمان راواژگون و مستانه می کردم!
اگر من جای او بودم برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان
هزاران لیلی ناز آفرین راک و به کو آواره و دیوانه میکردم!
اگر من جای او بودم به گرد شمع سوزان دل عشاق سرگردان سرا پای وجود بی وفا معشوق راپروانه میکردم!
چرا من جای او باشم؟همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و تاب تماشای تمام زشت کاری های این مخلوق را دارد وگرنه من به جای او چو بودم یک نفس کی عادلانه سازشی با جاهل و فرزانه میکردم؟
عجب صبری خدا دارد...

 

عکس نوشته عجب صبری خدا دارد + متن پروفایل