چند عکس نوشته به همراه متن هایی کوتاه با موضوع عنایت و توجه از طرف خدای بزرگ در هنگام گرفتاری ها پیش آمدن مشکلات همیشه و همیشه حرف من این است خدا بزرگه باز هم تو کل به خدای مهربارن و بزرگ اتفاقا در این زمینه چندین استیکر جالب و جدید را معرفی خواهیم کرد

عکس خدا بزرگه

 ی پسرایی هستن که صدای خندشون تو خیابون میپیچه شلوارشون ن خیلی بزرگه براشون نه خیلی کوچیک ابروهاشون فابریک خودشونه نه لکسوز دارن نه کمری! اما مرام دارن چشمشون همه جاکارنمیکنه دنبال موی بلوندوچشم ابی نیستن موزیک خارجی رابدون فهمیدن معنیش حفظ نمیکنن. تکیه کلامش معرفته وباخداوبامسئولیته کنارش باشی یانباشی حواسش به بقیه دخترانیست ادما رامثل هم نمیبین خیلی شوخن وجنگولک بازی درمیارن ولی احساسشون قویه اینجورپسراخیلی مردن تکن آه که بکشن خدا دنیاراواسشون زیرورو میکنه اینارااذیت نکنید وبااحساساتشون بازی نکنید

تصاویر متن دار و زیبا درباره اینکه خدا بزرگه

بخواب عروسڪم بخواب.... خدا بزرگہ دخترم... شاید یہ روز بیدار شدے... دیدے باباے من اومد ....

 

 اولش خدا بزرگه و وسطاش باید ببینیم قسمت چی میشه و آخرشم حتما حکمتی توش بوده...!!! نشین یه گوشه از تو حرکت از خدا برکت مکان عکس؛ پارک روبروی منزلمان

 

 نگرانی هرگز از غصه فردا کم نمیکنه فقط شادی امروزو از بین می بره... پس سعی کنید امروزخوب زندگی کنید ...فردا خدا بزرگه☆

 

 خــــــــــدایا دریاب این بنده ات را… بنده ای کہ تو خنده هاش گفت خـــــــــــــــدایا شـــــــــــکرت !! و تو گریه هاش گفت خــــــــدا بــــــــــزرگه !! و وقتی ادمات دلشو شکستن گفت مــــــــــنم خدایی دارم.