عکس نوشته و متن های زیبا با موضوع احترام بگذاریم برای پروفایل ، معرفی استیکرها، جملات ناب تصویری و متن دار ناب و قشنگ درباره احترام و حرمت واسه پروفایل

مطالب با تصاویر در مورد احترام را به زودی در سال 96 همینجا شاهد هستید.

به خودت احترام بذار...


عکس متن دار احترام در رابطه

 

عکس نوشته احترام بگذاریم برای پروفایل

 

**********************************

 

عکس نوشته احترام بگذاریم برای پروفایل

 

مردان فقط یک چیز میخواهند:
احترام...
به او احترام بگذارید و ایمان داشته باشید
مرد جایی میرود
جایی میماند
که دوستش داشته باشند...

 

عکس نوشته احترام بگذاریم برای پروفایل

 

مردی در زندگی موفق است
که احترام همسرش را رعایت کند،
زنی که از زندگی اش راضی باشد،
خانه را بهشت میکند...

 

عکس نوشته احترام بگذاریم برای پروفایل

 

گاهی به خودت احترام بگذار...
یک چای داغ بریز داخلِ زیباترین استکانِ خانه
یک دانه شیرینی هم بگذار کنارش
همراه یک آهنگِ دلنشین...
و به خودت بگو:
بفرما اسکل چاییت سرد نشه

 

عکس نوشته احترام بگذاریم برای پروفایل

 

*********************************

 

عکس نوشته احترام بگذاریم برای پروفایل