دانلود استیکرهای زیبا و جدید منو ببخش برای تلگرام ویژه سال 96 پگ کامل استیکرهای جذاب و دیدنی از من را ببخش و با موضوع بخشیدن در تلگرام

 

عکس نوشته من رو ببخش برای پروفایل

 

هرجا کم آوردی،حوصله نداشتی...

گرفته بودی،پول نداشتی...

باطریت تموم شد،کار نداشتی...

در آرامش بشین و بگو (استغفرالله)منو ببخش خدا...

 

عکس نوشته من رو ببخش برای پروفایل

 

تو رو بخدا بعد من مواظب خوودت باش
گریه نکن آروم بگیر به فکر زندگیت باش
غصم میشه اگه بفهمم داری گریه میکنی
شکایت از کسی نکن با اینکه خیلی دلخوری
دلت نگیررررره مهررربون عاتشقتم اینوو بدون
دلم گرفته میدونی ازهم جدا کردنمون
دل نگرونتم همش اگه خطا کردم ببخش
بازم منو بخاطره تمومه خوبیات ببخش
منو ببخش

 

عکس نوشته من رو ببخش برای پروفایل

 

خدایا
نمی پرسم چرا آخر کار من این رقم شد؟
که خودم خوب می دونم...
خدایا ازت نمی خوام از این حالت؛از این غم نجاتم بدی ...
چون حقم بود...
خدایا فقط ازت می خوام از گناهم بگذری...
خدایا خودت شاهدی جز تو کسی رو ندارم...
نه دوست و رفیقی نه عشقی نه ... هیچ کس نیست...فقط خودمو خودت...
خدایا خودت شاهدی من مرد و مردونه پاش وایسادم...
خودت شاهدی تمام غیرتو مردونگیمو نشونش دادم...
خدایا خودت شاهدی کمترین ریایی در عشقم نداشتم
خدایا ولی تو با این عشق عدالتتو نشونم دادی
خدایا من حقمه که اینطور بسوزم...
ولی منم یکی از این بندگانتم یه بنده گناهکار از گناه بگذر...
خدایا جز خودت و این صفحه ی مجازی دیگه کسی رو ندارم واسه درد دل کردن واسه خالی کردن خودم...
خدایا دو روز دیگه نامزدی عشقمه؛هرچند دیگه رویی جز این روی سیاه ندارم ولی دستمو بگیر روی منو زمین نزن ؛فقط یکم صبرم بده...
خدایا در رحمتتو روی من نبند...
هر چند این غم حقمه؛تا روزی که زنده ام با این زندگی می کنم ولی تو منو ببخش...