متن و عکس نوشته های زیبا برای تشکر از استاد جملات تصویری و تصاویر متن دارد قشنگ واسه تشکر از استادم جمله های قشنگ و عاشقانه برای تقدیم و قداردانی از زجمات استاد دروس مختلف مثل درس انگلیسی استاد راهنما دروس ادبیات استادان مربوط به پایان نامه و .... را در این مطلب شاهد هستید

تشکر از استاد

 دوستـــ داشتم معلم امــلای تو بودم و «دوستتـــ دارم» را املا بگویم و هی بپرسمـــــ تا کجاگفتم؟؟؟ توبگویی «دوستتــــــ دارم» :'(

متن تشکر از استادم

 احساسم به تو مثل احساس عاشق شدنم به معلم دوران دبستانم بود یک محال غیر ممکن

تکشر از استاد

 انسان دو نوع استاد دارد: آموزگار و روزگار! هر چه با شیرینی از اولی یاد نگرفتی، دومی با تلخی به تو می آموزد...

پروفایل سپاسگذاری از معلم

گفتم کمی از بهار خون حرف بزن/ از غیرت شهر واژگون حرف بزن/ وقتی پدرم شهید شد مجنون بود/ آقای معلم از جنون حرف بزن