همراه هستید با استیکر، عکس پروفایل و متن های زیبا و جدید هوای دونفره برای تلگرام ویژه سال 96 جملات متن دار و تصویری ناب و قشنگ هوای دو نفره و پاییز و اما در سال 96 و فقط با موضوع  هوا دونفره س مناسب برای پروفایل در تلگرام

 

عکس پروفایل همراه متن هوای دونفره پاییز

 

ازاین پس تنها ادامه میدهم..
درزیرباران به درخواست چترهم جواب ردمیدهم...
میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دونفره بکشم
باران...
نبار...
من نه چتر دارم نه یار.!

 

عکس پروفایل همراه متن هوای دونفره پاییز

 

هربار باران بارید
به من فکر کن
به زنی که در یک هوای دونفره تنهاست
دارد آسمان بر سرم می ریزدو
می ترسم
دست های تو
چتربازآغوش دیگری شده باشد...

 

عکس پروفایل همراه متن هوای دونفره پاییز

 

**********************

 

عکس پروفایل همراه متن هوای دونفره پاییز

 

کسی که پشت سر حرف میزند خر است!

هوای دونفره هم خر است!

اصلا عاشقی و دانشگاه هم خر است!

داشت یادم میرفت، صبح شنبه خر است!

 

عکس پروفایل همراه متن هوای دونفره پاییز

 

علت علاقه ی بعضی از دخترا به پائیز
رنگای قشنگ برگ درختا
افتادنشون و زیرپا خش خش صدا کردن
باریدن نم نم و هوای دونفره...
نیست ، نه
علتش اینه که میتونن پوت بپوشن
دیدم که میگمااااااا ( خودمم دخترم )

 

***************************

 

زین پس تنها ادامه میدهم در زیر باران
حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم میخواهم تنهاییم را به رخ این هوای دونفره بکشم
باران ببار من نه چتر دارم نه یار......