گاهی اوقات مجبوریم بپذریم بعضی از آدمها فقط می توانند در قلبمان بمانند نه در زندگیمان

 

آه خدایا عجب دورانی بود کودکی... التیهام زخم هایش بوسه های گرم و صادقانه بود و اکنون التیامی بر زخم هایش نیست یادمان میدهد چگونه با درد زندگی کنیم

 

حس خوب ینی ❤ شب باشه و یهویی از خواب بیدار شی ببینی تا عشقت از سر کار بیاد ❤خواب موندی پاشی یه سری بکشی به بیرون ❤اتاق ببینی عشقت رو مبل داره فیلم میبینه تا تورو بیدار نکنه بری یهویی بپری بغلشو محکممم بغلش❤ کنی بگه خانومم دلم برات تنگ شده بود بعد مثل دیوونه ها بوست کنه و سرتو❤ بزاره رو سینشو دستاشو محکم دورت حلقه کنه بعد همونجا خوابتون ببره❤ این چیزای کوچیک واسه بعضیا یه دنیاس...❤. هه....❤.

 

زیر باران گریه میکردم ارامو بیصدا تو چتر را بالای سرم گرفتی اما گونه های من همچنان خیس از گریه ماند و تو هزگر نفهمیدی که چتر باید بالای دلم باشد نه روی سرم

 

ﻣﻦ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮم...!؟ ﻣﺚ ﻫﻤﻪ ﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺁﻝ ﺍستار ﻣﯽ ﭘﻮشمﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻧﮕﺮﺍﻥ ِ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻥ ﺭُﮊﻡ نیستم...اتفاقاچرا!؟ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻮﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ 15 ساﻧﺖ ﺑﭙﻮﺷﻢ !ﺭُژﻗﺮﻣﺰ ﺑﺰﻧﻢ ﻻﮎ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭُﮊﻡ ﺳﺖ ﮐﻨﻢ!اماهمه ى اینابخاطر توست که فقط یک لحظه ببینى...!؟*

 

بعضی حرفها مال نگفتنند مال آلوده نشدن در دایره ی کلمات همانجا کنج پستوی دل که باشند حرمت دارند... زاده که شوند انگار مرده اند.