با مداد رنگی روز آمدنت را نقاشی می کشم جاده های رفتنت را خط خطی... کسی برای من جز تو نیست بودنت مثل دریایی من را دربرمیگیرد بگو کدامین صبح میآیی؟؟؟ کدام چمدان مال توست؟؟؟ بگو کدامین روز مال من می شوی؟؟؟

 

باز باران بی ترانه گریه های بی بهانه می خورد بر سقف قلبم یادم آید روی ماهت باورت شاید نباشد که دلم تنگ است برایت

 

درسته ندارمت... درسته همه ی وجودت مال اونه.. درسته حتی هوایی که توش نفس میکشی سهم من نیست.. درسته کنج قلب سنگیت یه جای کوچیکم ندارم.. امـــــــــا... نمیتونی به خوابم نیای..میدونی چرا؟ چون توی خواب: مال خودمی..توی خواب دارمت...! توی خواب همه ی وجودت مال منه.. توی خواب توی همون هوایی که نفس میکشی..نفس میکشم.. تو خواب توی اون قلب مهربونت فقط من جا ندارم.. ای کــــــاش هیچ وقت از خ..و..ا..ب.. بیدار نشم..

 

به سلامتی کسی که عادت کردم به نبودنش، ولی بازم دلم بودنش رو میخواد.... سلامتی تنها ماه زندگیم که بعد رفتنش حتی شبام هم سوت و کورشده... سلامتی مخاطبی که دیگه خاص نیست چون مال من نیست...!!!!