قشنگترین لحظه لحظه ایست….. که من از غم جدایى در اغوش تو گریه کنم و تو مرا از خودت جدا کنى و صورتم را بگیرى و بگویى….گریه نکنى ها اگه رفتى خونه …..من گریه ها تو از رآه دور میفهمم و اذیت میشم…..پس گریه نکن من طاقتشو ندارم……….

 

گر دلت یاد کسی کرد و فرو ریخت به یاد آر ، که من نیز به یاد تو چنینم…

 

•●♥مــن به عشق تو صبح ها چشم باز میکنم ...♥ به عشق تو نفس میکشم ....♥ به عشق تو راه میروم به عشق....♥ و با یاد تو شب ها به خواب میروم ...♥ به عشق تو زنده ام … ♥ من بی تــو و عشقت ..♥ هیـچـم .. هیـچ ..

 

خیلی وقته که منو ندیدی و ندیدمت.. با خود فک نکنی که از دل بریدمت.