عـــشــقم دوسم نداره خدا

پر است خلوتم از یاد عاشقانه تو
گرفته باز دل کوچکم بهانه تو
نسیم رهگذر این بار هم نیاورده است
به دست قاصدکی نامه یا نشانه تو
تو رفتی و ز من انتظار تو باقی است
به رد خاطره ات چون که اشک من جاری است
ای کاش بدانی که پس از تو مرا عمری
در خلوت عاشقانه جایت خالی است ..

چون که خواهم با دوست کنم درد دلی
بگوید مرا که دیگر ندارم حوصله ای
نشینم در گوشه ای و با خود درد دل کنم
تا در عالم تنهایی این بار غم را تحمل کنم