عشقم چرا تنهام گذاشتی

چرا تنهام گذاشتی؟سرت رو بزار رو شونم تا بگم دوستت دارم، نمی تونم بی تو بمونم، بی تو بمونم…. گل نازم، مهربونم، اگه برنگردی دیوونه می شم، غزل می خونم… نمی دونی چقدر دلم هوات و کرده، هوای قهر و آشتی و نگاهت و کرده، نمی دونی قلب شکستم اینجا اسیره، نگفتی با خودت بری دلم می میره؟؟؟؟!!!  مگه من و نمی خوای؟ چرا تنهام گذاشتی؟  چرا رفتی و جای پات و رو قلبم گذاشتی؟   اگه من و نمی خوای چرا حرف هات بهونه است؟ چرا گفتی دوستم داری گفتی باهات می مونم…!!!  آخه من تنهای تنهام، بی تو باز اسیر غم هام، می دونم خوب می دونم، من و عمری بازیچه کردی، می دونم بر نمی گردی، می دونم بر نمی گردی….چرا تنهام گذاشتی؟