خدای مهربانی های بی بهانه

همیشه جایی در حوالی دلتنگی های من

جاری می شوی ...

جاری می شوی در ابری چشمانم

و می باری آنقدر تا زلال شوم

می باری آنقدر که آسمانی شود هوای دلم

آنقدر که با همه روحم حس کنم

داشتن تــــــــــــــــــو

می ارزد به همه ی نداشتن های دنیا

می ارزد ...

 

 

عکس نوشته خدایا آرامشم تویی