عکس نوشته ی زیبا خدایا منو ببخش را در این مطلب آماده کردیم

خدایا مرا ببخش عکس

 

خدایـــــــــــــا . . .
بابــت هــر شبـی کـه بـی شکــر ســر بـر بـالیــن گــذاشـتم . . .
بابــت هـــر صـبحی کـه بـی ســلام بـه تــو آغـــــاز کـــردم
بابــت لـحــظات شــــادی کـه بـه یـادت نـبــودم
بابــت هـــر دلــی کــه شـکستــم
بابــت هـــر گــره که بـه دسـت تــو بـاز شــد

و مــن بــه شــانـس نسـبتـش دادم
بابــت هــر گــره کـه بـه دستــم کــور شــد و مقـصـر تــو را دانــسـتم
منـــو ببــخـش خـــــــــــدا جــــــــــــــــــــــــونم . . .