عکس نوشته های زیبا و جدید درباره مرگ و مردن مناسب برای پروفایل جملات تصویری و متن دار از مرگ این البوم و این مجموعه ویژه سال 1396 ارسال میگردد

مردن

عکس نوشته های زیبا باموضوع مرگ برای پروفایل

 دلم اغوشی میخواهد از جنس قبر دلم خوابی میخواهد از جنس مرگ

عکس نوشته ی مردن

عکس نوشته های مردن معنی دار

 آدمها تا حد مرگ از خود خسته ات می کنند ترکت نمی کنند اما مجبورت میکنند ترکشان کنی آنگاه تو میشوی بنده ی سرتا پا خطا کار...! هوشنگ_ابتهاج

عکس نوشته مرگ

جملات تصویری و متن دار از مردن با متن های قشنگ و جالب پروفایلی

 مرگ زیاد مهم نیست * ولی مرگ آرزوها.. خیلی وحشتناکه