عکس نوشته های زیبا و جدید با موضوع خدای من هم بالاخره بزرگه جملات تصویری و متن دار دیده نشده درباره اینکه من هم خدایی دارم شاید دردودلی با خدای خودم همراه با متن های ناب کوتاه و قشنگ

خدا

 سلام برموذن عزیزسلام به صوت زیبای قرآن ودعا وسما سلام برتو خدای خوبم بی وفا نیستی خدایا توپناه تنهایی وغم وخوشحالی من باشه نگذار تنهاییم به غیرتو تبدیل به هوس وگناه بشه خدایا همه عاقبت بخیرکن خدایا حاجت همه بده توی سجده سبزتان نشتی ودست بسوی بالایی بردی باتمام وجود همدیگردعا کنید منم رادعاکنید ممنون التماس دعا موقع اذان هست دوستان نمازاول وقت ،،،،واجبتر ازهمه چیزه یاحق

خدا

 پروردگارا هروقت عاشقانه خواندمت،عاشقانه تر جواب دادی هرگاه خالصانه تمنایت کردم،مخلصانه تر اجابت کردی پروردگارا بیا و ساکن همیشگی قلبم باش که جزتو خدایی ندارم....سلام وروز خوش