در این مطلب عکس نوشته ها و جملات تصویری و متن دار عاشقانه برفی،متن برفی،شعر زیبا درباره برف،جملات عاشقانه برفی،متن ادبی درباره برف،متن زیبا در مورد باریدن برف،متن برفی عاشقانه،جملات برفی را قرار دادیم.


عکس متن دار آمدن برف


دوست دارم برگردم اون دوران که بابام بیدارم میکرد و میگفت : پاشو ببین چه برفی اومده …
.
بر لبم نام تو را می برم تا برف مثل قند در دل زمستان آب شود …


آدم برفی نبودم که به پایت یک شبه آب شوم …
من ؛ مو به مو سفید شدم !!!
.
برای آدم برفی چشم نگذار وگرنه آب که نمی شود ، هیچ …
تا یک عمر هم خیره به رد پاهایت می ماند …
.
زمستان را دوست ندارم چون با آمدنش به یاد نگاه های سردت می افتم …
.
یه گاز از دماغت میدی ؟
( از عاشقانه های خرگوش و آدم برفی )
.
بی تابی نکن !
هی نپرس پس کی برف می بارد ؟
موهای پدرت را نگاه کن …
.
هنوز هم برام هیچی جالب تر از این نیست که،
صبح پاشم ببینم کلی برف اومده و هیچکی هم از روش نرفته !
.
خیلی از یخ کردن های ما از سرما نیست ، لحن بعضی ها زمستونیه !


دارد برف می آید …
در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد تا برف از شوق حضورت بهار را لمس کند !
.
داره برف میاد ، بیا تو قلبم سرما نخوری !
.
آرزو دارم با بارش هر دونه از برف زمستونی،
یه غم از رو دلت کم بشه نازنینم