خرداد ماهی ها فرارسیدن ماه خرداد و تولد تمام خرداد

ماهی ها رو تبریک میگوید و امیدوار است که خرداد ماهی های

 عزیز در تمام مراحل زندگیشون موفق باشند .

خردادیا تولدتون مبارک

تولد خردادماهیا

 

روز مادر بر تمامی مادران خردادی ، و روز زن بر خانمهای خردادی ، دخترای خردادی و

خلاصه همه بانوان خردادی روی زمین مبارک باشه

 

ماه خرداد شروع شد .

 تولد همه‌ی خردادی‌های عزیز رو تبریک میگم  .

 امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید .

 

اگر می دانستم که زندگی زیباست

هرگز به هنگام تولد گریه نمی کردم
 

تصویر اشک ها و لبخند هایت فراموش شدنی نیست

بلکه صفحه هایی از دفتر خاطراتم را در بر گرفته

که مرا در عمق لحظاتش غرق میکند

امشب در تب تلخم که برای فردایم چه بنویسم

همین یک جمله را مینویسم:

تولدت مبارک

 

دوستت دارم قد یه بشکه بنزین

خاطرخواتم قد یه پمپ بنزین

روز تولد تو بهترینم، هدیه بهت میدم یه کارت بنزین

اگر تبعیدت کردن باهاتم، اگر شکنجت کردن باهاتم