تا خدا هست هیچ لحظه ی آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد... شدنی ها را انجام بده... و تمام نشدنی ها را به خدا بسپار... تصویرهای نوشته دار با نکته های جالب با مضمون های امروزی، تکست های آموزنده و استاتوس های پرمعنی با عنوان شدنی های زندگی واسه متن پروفایل،

دانلود عکس در کنار مطلب های ویژه، یادداشت های تصویری انرژی مثبت با موضوع آرزوهای شدنی برای پروفایل.


خدایا

تو این همه آشوب

تو کنارم باش

نشدنی های زندگی ام را

شدنی کنالهی

تموم نشدنی های زندگیتون

خیلی زود شدنی بشه...آغوش من و عشق تو و لحظه‌ی دیدار

رویای قشنگی‌ست و اما شدنی نیست...بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته پروفایل ممکن شدن

عکس نوشته پروفایل معمای حل نشدنی

عکس نوشته غیرممکن ممکن میشود برای پروفایل