خواستن تو تمام شدنی نیست... خواستنی‌تر می‌شوی هر لحظه... عکس و متن احساسی و جمله عکسهای قشنگ پروفایل با موضوع خواستن تو برای پروفایل،

انواع تصویرهای نوشته دار عاشقانه خیلی زیبا، تصاویر در کنار تکست های خواندنی پر از عشق با عنوان خواستنت مخصوص متن پروفایل.


با تمام جان

کسی را خواستن میدانی

یعنی چه؟

چه چیزی میتواند تو را

از او جدا کند؟

کدام مانع است که جالبت

را از تو بگیرد؟

کدام مشکل بین تو و جانت

حائل میشود؟خواستن تو تمام نمی‌شود

خواستنی‌تر می‌شود هر لحظهبا تو

به بینهایت میرسم

تو نهایی ترین حس خواستن منیآخر اینهمه خواستن من

و نخواستن تو

کار میدهد دستمانمی خواهمت

خواستنت تو دلم ریشه کرد...بگذار ردیف کنم

خواستنت را

قافیه ی صبحگاهی دستانت

عجیب به صبحهایم می آیدخواستنت مثل خواستن دریاست؛

یا باید غرقت بشم یا از عقب نگات کنم...خواستنت آنقدر عمیق بود

که من

غرقِ غرقِ غرقت شدمخواستن "تو" تنها خواستنیه که تو دلم ثابت مونده و میمونه...«تو واقعی ترین احساس من هستى»

مگه تو زندگی چندبار پیش میاد که آدم برای دیدنِ کسی که دیوونه وار دوستش داره دست و پاش بلرزه؟

مگه چند بار تو زندگی چراغ های خونه دلت به دستاى پر مهر کسی روشن میشه که لمس دستاش آرزویی دیرینه اس؟

مگه عشق چیه؟ جز خواستنِ تمام و کمال کسی که رویایِ تو حتی از مخیله اش هم نگذشته؛ من با عشقِ تو تمام این ها را از سر گذروندم،

باور کن که تو واقعی ترین احساسِ من هستى...


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته تو خواستنی هستی برای پروفایل

عکس نوشته بگو نخواستمت و متن پروفایل

عکس نوشته بدجور میخوامت برای پروفایل

عکس متن دار تو رو میخوام برای پروفایل