به چشمای من اعتنایی نکن، به آهی که توی صدای منه... خداحافظی کن خداحافظی، بهت قول میدم دلم نشکنه! جمله عکسایی با نکته های قشنگ با عنوان اعتنایی نکن برای پروفایل،

معرفی یادداشت های تصویری و تصویرهای تکست دار بامعنی و فاز سنگین با موضوع اعتنا نکن مخصوص متن پروفایل.


یه عده فکر کردن قراره

به ما بی اعتنایی کنن

و ما تا آخر عمرمون بهشون

محبت کنیم ولی ما یباره برای

همیشه میریم و پشت سرمونم

نگاه نمیکنیم!قلبم شروع کرده به خون ریزی

   چشمامم تار شده

تنم یخ کرده

   یه سری چهره خنــــده از جلو چشمم میگذره

هیچ اعتنایی نمیکنم چشمام گرم شده بسته میشه

و لحظه آخر صدای دادی آشنا و تموم... 😔خــــــدایا😔

نکــنه قراره

بدتر از ایـــنا

سرم بــیاد

که اعتنایی نمیکنی...😔


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته تحمل بی اعتنایی برای پروفایل