به من نگو اونا پشت سرم چی گفتن... به من بگو چرا انقدر پیش تو راحت بودن که درباره‌ی من حرف بزنن؟!... مشاهده می کنید دپرس ترین تصاویر متن دار، جملات تصویری کنایه داربا موضوع راحت بودن با کسی برای پروفایل،

 طراحی انواع تصویرنوشته ها با تیکه هایتلخ، تصویرهای جمله دار معنادار راجب راحت بودن مخصوص متن پروفایل.


_ببین مادر...

خوشیای دنیارو، رسیدن به اون بالا بالاها رو کسی نمیاره دو دستی تقدیمت کنه....

اگه حالِ خوبُ بختِ آروم میخوای و راحتِ جون

باید بجنگی...

کسی برات پا نمیشه که بدوئه و برسه به خواسته هات

دست نمیشه تا کوه جا به جا کنه....

اونی حالِ خـوب و بدت دستشه

خـودتی...

از هیچکس انتظار نداشتـه باش

از آسمون بیاد زمین و خـوشبختت کنه....

این تویی که باید یاد بگیری خوشبخت باشی...

تـویی که بلد باشی حتی تنهایی، دست تنها، بی همراه

خودتو خوشبخت کنی...

خوشحال بودنو بلد باش

خوشبخت بودنو دنیا خودش یادت میده...

(فاطمه صابری نیا)همیشه بهانه ای برای خندیدن

توی زندگی وجود داره

درسته زندگی راحت نیست

ولی ما باید خودمون برای شاد بودن

راهی پیدا کنیم...کسی که راحت

فراموش میکنه💔

حتما یه بار راحت فراموش شدهسخت ترین کار دنیا

پیدا کردن یه دوست همیشگیه

که بتونی راحت حرف دلتو

پیشش بزنی.فرصت بدید

آدما دروغ بگن! در حالی که

حقیقتو میدونین

اینطوری راحت تر میتونید

حذفش کنید.در یک سنی به خصوص

بعد از بعضی ناملایمات

آدم یک چیزی بیشتر دلش نمی خواهد

این که ولش کنند راحت باشد

حتی از این هم بهتر

جوری رفتار کنند انگار مُرده‌ای


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس پروفایل تنهایی راحتم + متن

عکس نوشته های بدون من راحتی

عکس متن دار راحت باش برای پروفایل

عکس نوشته هر جور راحتی + متن پروفایل