از یک جایی به بعد باید به آدم‌های هفت‌خط، ریاکار... نه حرف زد و نه جدال کرد... باید خنده‌ای از روی تأسف به روی آنها پاشید... جمله های تصویری خاص و بی نظیر و یادداشت های تصویری تیکه دار کوبنده با موضوع تاسف واسه پروفایل،

دانلود عکس در کنار متن فاز سنگین، تصاویر به روز بامعنی و جمله عکسهای معنادار درباره تاسف خوردن ویژه متن پروفایل.


روزی اگر زاغی،

روباه را بلعید...

جای تاسف نیست

هیهات اگر روزی،

صابون بیاموزد

مکار بودن را...چقدر خوبه

که برای تاسف خوردن به حال خودمون

زمان مشخص و محدودی در نظر بگیریم

چند دقیقه غصه بخوریم...


***********************


‏تمام آن روزهایی که بدون دیدن‌ خنده های تو گذشت، برای تمام آنها تاسف میخورم.


***********************


بیشتر آدم ها معنای واقعی غم و شادی را نمی فهمند!

این آدم ها غم های خنده دار

و شادیهای تاسف بار دارند...


***********************


به اندازه ی یک فنجانِ قهوه

به اندازه ی چند دقیقه، با من نشسته بود

از خودش گفت، از قصدِ آمدنش، از چرایِ رفتنش

ساده بود و صمیمی‌

لحنی داشت، به گوشِ احساسِ من، بی‌ انتها غریب

قهوه‌اش را خورد، دستم را فشرد و رفت

ماجرایِ عجیبی ‌ست بودنِ ما آدم ها

یک نفر برایت چند دقیقه وقت می‌‌گذارد و به اندازه ی خوردنِ یک قهوه، چشمانت را به دنیائی تازه باز می‌‌کند

برای یک نفر، عمری وقت می‌‌گذاری. همان کسی‌ که قادر است به اندازه ی خوردنِ یک قهوه، دنیایی را خراب کند

با تاسف نمی‌نویسم

برای بیدار شدن، برای شروع‌های تازه، هرگز دیر نیست

قهوه‌های تلخ، آدم‌های تلخ، روز‌های تلخ، الزاماً به معنی‌ پایانی تلخ نیست

هنوز هم معتقدم ... برای وارد شدن به دنیای دیگران، باید به اندازه یک فنجان قهوه برایشان وقت گذاشت

(نیکی‌ فیروزکوهی)اونی رو میخوایم که نمیشه... و اونی که هست رو نمیخوایم.

با نهایت تاسف.


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته خیلی برای خودم متاسفم + متن پروفایل