- بغض داره خفت میکنه نه؟ + از کجا فهمیدی؟! - این خنده های بلند نشونه ی شاد بودن نیست... عکسهای پروفایل ناراحت، تصویرهای نوشته دار کنایه ای با موضوع فهمیدی؟ برای پروفایل،

 طراحی انواع تصویرنوشته های احساسی و متن های غمگین درباره کاش می فهمیدی مخصوص متن پروفایل.


من محتاج تو نیستم

دوست دارم

کاش فرق این دو تا رو

می فهمیدی...


 


عاشق نشدی

و گرنه می فهمیدی

پاییز بهاریست که

عاشق شده است!...مال خودمی

جفت همیم

به هیچکس نمیدمت

فهمیدی؟!😍


*********************


‏+ از کِی فهمیدی می‌خوایش؟!

‏- از همون وقت که اولین‌ بار بلند خندید!یه بار میگم دوست دارم و حساسیت نشون میدم نسبت بهت فهمیدی که هیچی نفهمیدی دیگه برام مهم نیستی!!میای تو چشام زل میزنی میگی من فهمیدم لیاقتتو ندارم ؟!

نه مشکل اینجا نیست که لیاقت منو فهمیدی مشکل اینجاس که یه نفر سومی لیاقت منو برده زیر سوال :)


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته کاش بفهمی و متن پروفایل