چه حالی داره شب گردی نمیدونم هوا ابره یا تو!!!... جمله عکسهای معنادار احساسی و غمدار و جملات تصویری جدید و عکس پروفایل بی نظیر با عنوان شب گردی برای پروفایل،

تصویرهای جمله دار خیلی زیبای دیده نشده با موضوع شبگرد مخصوص متن پروفایل.


شب و تنهایی و گیتار و

غم و این دل بیمارم و این حال خرابن

من و بی خوابی و بی تابی و

دلتنگی و حسی که میده

بی تو عذابمبا تو یک شب

بنشینیم بخوریم

آتش آلود و جگر سوخته

آبی بخوریم...

در کنار تو بیفتیم

چو گیسوی تو مست

دست در گردنت آویخته

تابی بخوریم...میرم

درست توو یه شب برفی،

برف نو، آروم، شاد

رفتن بهتره...شده باران بزند

خاطره ای درد شود؟

بی تو هر شب منم و

صد شب بارانی و درد...


 


شب گوشه ای به ناچار

سیگار پشت سیگار


***********************


آن شب که بی تو باشم

جانم ز تن برآیدهر شب حرفهایم را

در گوشه ای از دلم داد میزنم...دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش

چه بی آزار با دیوار نجوا می کنم هر شب

کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی؟

که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب..

(محمدعلی بهمنی)


بیشتر بخوانید...

استیکر

عکس نوشته نیمه شب + متن

عکس نوشته قدم زدن + عکس پروفایل