گالری عکس نوشته های تیکه دار غمگین، تصویرهای جمله دار خاصِ فاز سنگین و استاتوس های غمگین با موضوع احتیاج به کسی نیس، جمله عکسهای کنایه دار بی نظیر در طرح های فوق العاده زیبا در مورد احتیاج به هیچ کدومتون نیست برای پروفایل، انواع مختلف یادداشت های تصویری قشنگ و تکست های دپرس با عنوان احتیاج به هیچ کدومتون نیست ویژه متن پروفایل، ساخته شده طبق علاقه های شما بزرگواران.احتیاج به هیچ کدومتون نی

چون همه بِلا استفاده تو پوشه موندین


عکس احتیاج به هیچ کدومتون نیست


رسمی نباش پیش من، اینجا اداره نیست، قلبم سند به نام تو خورده،اجاره نیست

شاید گناه میشود این بوسه ها ولی، آنجا که عشق امر کند،هیچ چاره نیست

عشق نهفته در دل "من دوست دارمت"، ما بین صد هزار نهاد و گزاره نیست

تا نور آسمان منی در کنار تو، یک ذره احتیاج به ماه و ستاره نیست

در چشم هات عشق نفس میکشد ولی، ابراز دوستی که به ایما و اشاره نیست با بوسه هات کار دلم را تمام کن

"در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست"...


********************


تنهایی قشنگ ترین حس دنیاست که واسه داشتنش احتیاج به هیچ کس نداری!!!!!!


********************


- چرا همیشه لبخند می زنی؟

- وقتی هیچ راه فراری نداری و دقیقاً به همه احتیاج داری، یاد می گیری که چطور با لبخند زدن گریه کنی...


********************


دلم میخواست کاری کنم که او هم به من احتیاج داشته باشد ولی چطور؟ چطور میشود کسی را وادار کرد به چیزی احتیاج پیدا کند که محتاجش نیست؟


********************


اگر کسی به این باور برسد که غیر از خدا به کسی احتیاج ندارد، خداوند هم او را به غیر خودش محتاج نخواهد کرد.


********************


من به اون عوضی که بهم گفت باهم درس میخونیم تو یک دانشگاه تو یه کلاس... تو یه مطب کار میکنیم... احتیاج ندارم...فکر کرده من بهش وابسته م... یاد گرفتم که به کسی نه اعتماد کنم نه محبت... من خودم تنهایی از پس خودم بر میام


********************


مدت هاست تنهایم اما دلـــــــــــــــــــــــتنگ آغوشی نیستم... خسته ام ولی به تکیـــــــــــــه گاهی نمی اندیشم... چشم هایم ترهستند و قرمز ولــــــــــــــــــــــــــــــی رازی ندارم... چون مدت هاست!!! دیگرکسی را خـــــــــــــــــیلی"دوست ندارم... خودم زانو دارم به شانه های کسی احتیاج ندارم...


********************


همیشه باید کسی باشد که معنی سه نقطه های انتهای جمله هایت را بفهمد... که اگر سکوت کردی بفهمد... کسی باشد که اگر بهانه گیر شدی بفهمد... کسی باشد که اگر سردرد را بهانه اوردی برای رفتن و نبودن بفهمد به توجهش احتیاج داری... بفهمد که درد داری که زندگی درد دارد بدونِ او... همیشه باید کسی باشد که ارومت کند حتی وقتی سردی...


عکس پروفایل احتیاج به هیچ کدومتون نیست


کنــارت هستند تا کـــی؟ تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند از پیشــت می روند یک روز کدام روز؟ وقتی کســی جایت آمد دوستت دارند تا چه موقع؟ تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنند.


********************


همیشه باید کسی باشد تا بغضهایت را قبل از لرزیدن چانه ات بفهمد باید کسی باشد که وقتی صدایت لرزید بفهمد که اگر سکوت کزدی بفهمد کسی باشد که اگر بهانه گیر شدی بفهمد کسی باشد که اگر سر درد را بهانه می اوری برای رفتن و نبودن بفهمد به توجهش احتیاج داری بفهمد که درد که زندگی درد دارد که دلگیری بفهمد که دلت برای قدم زدن زیر باران برای بوییدن برای بوسیدن برای یک آغوش گرم تنگ شده است همیشه باید کسی باشد همیشه!


********************


من احتیاج به مردمی ندارم وقتی که ممیرم آماده گریه کردن باشند... من فقط احتیاج به یک نفر دارم وقتی گریه میکم برام بمیره...


برای دیدن تصاویر دیگر مربوط با این موضوع از لینک های پایین استفاده کنید.

استیکر