جمله عکسهای فوق العاده زیبای نکته دار، یادداشت های تصویری تیکه دار و مطالب خواندنی با موضوع کندن دندون لق برای پروفایل، دانلود انواع جدیدترین عکسا و متنهای معنادار بی نظیر با عنوان دندون لقو بکن واسه متن پروفایل، گالری تصویرهای جمله دار آموزنده ی متنوع، تکست های گوناگون خیلی زیبا، استاتوس های فاز سنگین و کنایه دار با مضمون دندان لق طراحی شده مناسب سلیقه های شما عزیزان.


عکس پروفایل دندون لق


دندان رابطه را باید کشید

وقتی هر شب

برایت سردردهای مزمن می آورد!

"شیما صبحانی"


****************


دندون لقو باید کشید! اولش درد داره بعدش حس خالی بودنه جاش چند روز رو اعصابه! بعدش انگار نه انگار که دندونی اونجا بوده حکایت بعضی از آدمای زندگیمونه!!!

****************

گریزانم از افرادی که در دیوار وجودت به دنبال آجر لقی هستند که گاه و بیگاه به آن لگد بزنند.

****************

یادت باشه... انسان هایی هستند که دیوار بلندت را می بینند ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که، تو را فرو بریزند...! تا تو را انکار کنند ...! تا از رویت رد شوند...! مراقب باش... دست روزگار هلت میدهد؛ ولی قرار نیست تو بیفتی، اگر بی تاب نباشی و خودت را به آسمان گره زده باشی ، اوج می گیری ... به همین سادگی... پس... تو خوب باش، حتی اگر آدم های اطرافت خوب نیستند، تو خوب باش، حتی اگر همه از خوبی هایت سو استفاده کردند تو خوب باش، حتی اگر جواب خوبی هایت را با بدی دادند، تو خوب باش..

****************

کلبه تنهایی دلم را جایی در دوردست پنهان کرده ام، تمام آرزوهایم آنجاست، اما لق بودن پی های خانه ام مرا میترساند، میترسم از سنگینی کوله بارم که منزلم را سست کند، میترسم از روزی که بشکند و تمام خاطراتم گم شوند، میترسم از شبی که بخوابم و دنیا همه کوله بارم را به تاراج ببرد... آری میترسم... آن هم از خدایی که میبیند گناهانم را، میبیند اشتباهاتم را، اما باز با دستهای مهربانش مرا نوازش میکند...