جمله عکسهای زیبا و تصاویر آموزنده ی ناب با عنوان آدمهای ساده لوح مخصوص متن پروفایل، طراحی تصویرهای نوشته دار بی نظیر سفارشی با موضوع ساده لوح نباش... واسه پروفایل، یادداشت های تصویری قشنگ نکته دار، تکست های خیلی زیبا و استاتوس های ویژه ی معنادار، عکس و متن و جملات تصویری متنوع در مورد ساده لوح بودن، آماده شده مطابق درخواست های شما.


ما به جرم ساده لوحی

این چنین تنها شدیم...

مردمان این زمانه

با دورنگی خوش ترند!


******************


زندگی خوابی پریشان است و من با ساده لوحی انتظاری بی سبب زین خواب بی تعبیر دارم...!!!

******************

باید انسان برای خودش یه حریم و حرمت هایی داشته باشد نباید انقدر خوب بود که بقیه پیش خودشان خیالاتی شوند دلت را بشکنند و لبخند بزنی بشکنند و لبخند بزنی بشکنند و لبخند بزنی تا کی... برای انهایی که تا رویت را برگردانی انگ ساده لوحی بر پیشانی ات میزنند گاهی باید با ادما همچون خودشان رفتار کرد تا بدانند تحمل خودشان کار اسانی نبوده

******************

و ساده لوحی در خانه ی ما موروثی است... پدر تار می زد و می گفت جهان به آواز زنده است... برادرم برای جنگ نامه می نوشت: "تمامش کنید ابله ها مگر نمی بینید... انسان کشته می شود"... و من فکر می کنم خاور میانه را... شعر نجات می دهد...

******************

لیاقَت می خواهَد بُودَن دَر زِندِگی دُختَری که با تمَامِ عِشقَش ، نبَودَنت را اَشک می ریزَد... تَعجُّب نَکُن!!.. دَر بی لیاقَتی تُو شَکی نیْست... اینجا ، دَلیل بُودَنَت میانِ بُغض هایَم ، ساده لوحی خُودَم اَست... نه لیاقَت تُو...

******************

به زودی متوجه خواهی شد که چه کلاه بزرگی سرت گذاشت، زندگی.. که هر روزت را به بهانه ی روزی بهتر از تو ربود وتو چه ساده لوح بودی که حرفش را باور کردی زندگی تو همین امروز است زیبا بسازش...

******************

آدمها شبیه حرفهایشان نیستند... ساده لوح نباش!! هیچکس دیگری را برای چیزی که هست دوست ندارد! علاقه ی آدمها به هم از نیازهایشان شروع میشود نیازهای که شاید روزی آدم دیگری پاسخ بهتری برایشان داشته باشد...

******************

ما بی غمانِ مستِ دل از دست داده ایم

همراز عشق و هم نفس جام باده ایم بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند

تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای

ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم پیر مغان ز توبه ی ما گر ملول شد

گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم کار از تو می رود، مددی ای دلیل راه

کانصاف می دهیم وز راه اوفتاده ایم چون لاله مِیْ مبین و قدح در میان کار

این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست

نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم

******************

ما به "ما" خندیدیم آنها به ساده لوح بودن "ما"

******************

همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشند دل من به شیشه ماند، همه سنگ می فروشند به کرشمه نگاهی، دل ساده لوح ما را چه به ناز می ربایند، چه قشنگ می فروشند...!!!

برای دیدن استیکرهای تلگرامی و یا تصاویر بیشتر از لینک های پایین استفاده نمایید.

استیکر