خواب دیدم که به خانه ی دوستم رفته ام و قرار است جایی برویم ولی لباس من چروک است. دوستم اتو را می آورد و من در خانه ی آنها مانتویم را اتو میکنم. بعد با هم سوار ماشین میشویم و به بیرون می رویم.


خواب اتو کردن یکی از خواب های عادی است چون کاری است که هرازگاهی آن را انجام می دهید. دیدن اتو کردن در خواب نشان دهنده رسیدن به هدف و پیروزی و موفقیت در کارهاست. ولی سوزاندن لباس نشانه آرامش روحی و داشتن آسایش است. با ما همراه باشید تا تعبیر کاملی از خواب اتو کردن.
 
تعیبر خواب اتو کردن از نگاه لیلا برایت:
نشان دهنده ی به پیروزى رسیدن در کارها است.

تعبیر خواب اتو کردن انواع لباس‌ها

اتوی لباس ها: رقیبانتان برای شما دردسر درست می‌کنند.
اتوی لباس های مرد: یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده
اتوی لباس های زنانه: دعوای لفظی با شوهر
اتوی ملحفه: نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید
اتوی لباس ابریشمی: یک کمک غیره منتظره به شما می‌رسد.
اتوی لباس های آهاردار: یک بیماری در فامیل


عکس پروفایل تعبیر خواب اتو کردن

 
تعبیر خواب سوزاندن لباس با اُتو
علامت آن است که رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد.
نشان دهنده این است که موقعیت خوبى براى آرامش روحیتان پیش مى ‏آید.

تعبیر خواب اتو کردن از نگاه آنلی بیتون:
تعبیر خواب لباس کردن اتو

نشانه آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود.
تعبیر خواب سوزاندن دست با اتو

اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو می زند و ناگاه دست خود را با اتو می سوزانید، علامت آن است که آرامش او را ، بیماریی حسادت برهم خواهد زد.
تعبیر خواب سوزاندن لباس با اتو

نشانه آن است که رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد.
تعبیر خواب اتوی سرد

اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید، نشانه آن است که در خانواده خود، با کمبود محبت روبرو خواهید شد.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید