خواب دیدم که یک قفسه پر از لاک های مختلف با رنگ های خیلی قشنگ دارم که نمیدانم از کدام به ناخن هایم بزنم. و انگشتان دست و پایم را لاک قرمز میزنم. به بیرون میروم اما با آنکه کفش پایم است ولی در کمال تعجب ناخن های پایم معلوم است و چشم همه به ناخن های پای من است.


لاک ناخن یکی از لوازم آرایشی است که امروزه در بین دختران جوان خیلی رایج است و اکثر دخترها عاشق لاک ناخن هستند.

به طور کلی دیدن لاک ناخن در خواب نشانه ی توجه به جزئیات و زیبایی است. و هشداری میدهید که باید مراقب چیزهای زیبای خود باشید که شکننده هستند.


تعبیر خواب لاک زدن ناخن های مَرد

به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی استفاده از لاک برای مردان در خواب نیکو نیست.


تعبیر خواب لاک زدن به ناخن ها

اگر خود را در حال لاک زدن ناخنها ببینید و ناخن هایتان لاک دارد علامت خوبی است اما این هم نوعی هشدار است که مواظب باشید و مراقب داشته های زندگی خود باشید.


تعبیر خواب لاک زدن از دید معبرین غربی:
لاک زدن در خواب نشانه و سمبل تزئین یا مخفی کردن کمبودهایی است که در زندگی احساس می‌کنید.

اگر در خواب مشاهده دیدید که در حال لاک زدن به ناخن‌های خود هستید درگیر توطئه و نقشه ای خواهید شد که عمر این دسیسه کوتاه بوده و به زودی تمام می شود.

نسبت به گفته‌ها و شایعاتی که در مورد شما زده می‌شود توجه بیشتری انجام دهید و بهترین راه نادیده گرفتن و اهمیت ندادن به این گونه سخنان است.


تعبیر خواب لاک ناخن زیبا

لاک ناخن‌های زیبا در خواب تحول و تغییراتی را در زندگی شما پیش بینی می‌کنند هر چند این تغییرات اخلاقی نبوده ولی لذت بخش و خوب هستند.

تعبیر خواب لاک زدن به دیگران
 
اگر در خواب دستان دوستان نزدیک خود را لاک می‌زدید این خواب نشان دهنده این است که عشقتان عقایدتان را تحسین خواهد کرد و در انجام کارها به شما کمک زیادی خواهد کرد.

اگر دستان غریبه ای را لاک می‌زدید علامت این است که همکاران شما به شما حسودی می کنند.


عکس نوشته تعبیر خواب لاک زدن ناخن

 
تعبیر خواب لاک رنگی
دیدن رنگ‌های مختلف لاک ناخن در خواب تعبیرهای مختلفی دارد:
لاک قرمز: عشق بزرگ
لاک صورتی: صحبت با جنس مخالف
لاک نارنجی و زرد: شادی و موفقیت
لاک آبی: اندیشه و آرامش
لاک سفید: غم
لاک سیاه: ناراحتی
لاک آبی: خوشی
لاک براق پر زرق و برق: داشتن آخر هفته ی خوش

عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید