خواب دیده ام که روی یک میز خیلی بزرگ و عجیب به رنگ قرمز در حال بازی بیلیارد هستم و نمیتوانم خوب بازی کنم و موفق نمیشوم توپ را خوب هدایت کنم. به بیرون میروم و برمیگردم میبینم میزم استاندارد شده و متوجه میشوم که دوستم در نبود من این کار را کرده. و با خوشحالی شروع به بازی میکنم.


به طور کل بازی بیلیارد در خواب یک هشدار است برای دوری از یه سری آدم ها و کارها

به تعبیر آنلی بیتون:

تعبیر خواب میز بیلیارد

دیدن میز بیلیارد در خواب علامت دعوا به خاطر ثروت است. و به بیننده ی این خواب تهمت زده می شود.


عکس نوشته تعبیر خواب بیلیارد


تعبیر خواب توپ بیلیارد

دیدن میز و توپ های بیلیارد نشان دهنده ی دوستی های بی ریای شما است که به نفع شما نیست.


به تعبیر لیلا برائت:

تعبیر خواب بازی بیلیارد

علامت آن است که به اعمال خطرناکی دست می زنید.


عکس تعبیر خوابتان را از ما بپرسید