به روزترین یادداشت های تصویری احساسی، معرفی مجموعه تصویرهای نوشته دار خیلی غمگین و مطالب بی نظیر و ناب با عنوان تب و لرز واسه متن پروفایل، دانلود تصاویر مختلف تکست دار به روز تیکه دار، عکس های خیلی خاص در کنار متن های خاص با موضوع تب و لرز، جملات تصویری معنادار امروزی و تصویرنوشته های عالی، جمله عکسهای فاز سنگین راجع به تب و لرز کردن مخصوص پروفایل، طراحی شده مناسب شما عزیزان.


خطرناک ترین بیماری قرن

تب و لرزی شدید از اثرات نگاه نافذ یار... 

از نگاش که لرزیدی حساس نشو

او عادت دارد به این تب و لرز در وجود انداختن ها...


**********************


از پدرم شنیده ام از پدرش شنیده که... طرز نگاه کردنت باعث لرز و تب شده... دختر خان چه کرده ای با همه اهل دهکده... اینکه حدیث چشم تو سِلسِلةُ الذهب شده

**********************

زنانی که حالا تهی از احساس ‌... و با چتری از منطق... گوشه ای تنها نشسته اند... بی شک همان دخترکان بی پروایی اند که... سالهایی نه چندان دور... بی تجربه از تب و لرز عشق... خیسی بارانش را آرزو میکردند...!!

**********************

مدتهاست... چتـــــر منطق را بر ســـــر گرفتــــــه ام...! تا باران عشـــــق را تجربـــــه نکنم...! دیگر توان مقابلـــــه با تب و لرز برایـــــم باقی نمانــــده است...!