تصویر نوشته های کنایه دار و جمله عکسهای غمگین با موضوع زنده ام ولی ... برای پروفایل، استاتوس های تیکه دار و جمله های غمناک با عنوان زنده بودن مخصوص متن پروفایل، یادداشت های تصویری متنوع فوق العاده زیبا، عکس و متنهای فاز سنگین راجع به آدم زنده، طراحی شده مناسب خواسته های شما عزیزان.


زنده ام ولی کو زندگی؟؟!


****************


زنده ام بی تو همین قدر که دارم نفسی از جدایی نتوان گفت به جز آه سخن

"فاضل نظری" 

****************

زنده ام، هرچه زدی تیغه به شریان نرسید خیز بردار ببینم خطری هم داری؟ زخم از این تیغ و تبر تا که بخواهی خوردم عشق من ، ارّه ی تن تیز تری هم داری

****************

کفشهایم را میپوشم و در زندگی قدم میزنم، من زنده ام و زندگی ارزش رفتن دارد آن قدر میروم تا صدای پاشنه هایم گوش نا امیدی را کر کند...

****************

ببین ویران شده ام بر باد رفته ام از پای تا به سر در عشق غرقم! دیگر حتی نمی دانم که آیا زنده ام یا نه؟ چیزی می خورم یا نه؟ نفسی بر می آورم یا نه؟ سخنی می گویم یا نه؟ تنها می دانم که دوستت دارم...


****************

نمی‌شود بدون دوست داشتن کسی زنده ماند.‌‌ تجربه کهنه‌ام را باور کنید!

«زندگی در پیش‌رو / رومن گاری» 

****************

اگه یه نگاه به گذشتم بکنی میبینی معجزست که هنوز زنده ام

****************

الان نه از زندگی خوشم می آید و نه بدم می آید. زنده ام بدون اراده،بدون میل... یک نیروی فوق العاده ای مرا نگهداشته!

"صادق هدایت" 

****************

و من تازگیها کشف کرده ام روی این کره خاکی موجوداتی زندگی میکنند ناشناخته به نام سخت جانان همان هایی که عاشقند و امیدوار و زنده...

****************

زنده ام فقط..زندگی چیست، نمیدانم !!

****************

بماند که ندارمت... بماند که هنوز دلم برایت تنگ است... بماند که تکه ای از تو در من مانده... بماند که شبها بیقرارت میشوم... بماند که هنوز دلم میخواهدت... بماند که بی تو فقط زنده ام... بماند که هنوز وقتی باران میبارد صدایت در گوشم میپیچد... بماند که نیستی تا آرامم کنی... بماند که نمیتوانم از ذهنم بیرونت کنم... همه ی اینها بماند در دلم... تو فقط خوب باش... همین کافیست