متنهای ادبی و جمله عکسهای سفارشی با طرح های امروزی با موضوع خوشه گندم برای پروفایل، جملات تصویری بی نظیر و تصویرهای جمله دار شاعرانه و استاتوس های ویژه با عنوان گندم واسه متن پروفایل، تکست های خیلی خاص و بی نظیر احساسی در مورد گندم، طراحی شده مناسب سلیقه های شما عزیزان. 


خدایا دوستان من مثل گندمند یعنی یک دنیا برکت و نعمت و نبودنشان قحطی ست و من چه خوشبختم که خوشه های طلایی گندم در اطرافم موج میزند.مترسک گفت: اى گندم تو شاهد باش مرا براى ترساندن آفریدند اما من عاشق پرنده اى بودم که از گرسنگى مرد…!!!

*******************

میتوان عاشق بود، من خودم چندسالی ست که عاشق هستم، عاشق برگ درخت، عاشق بوی طربناک چمن، عاشق رقص شقایق در باد، عاشق گندم شاد، به همین آسانی میتوان عاشق بود.

*******************

ز خاک من اگر گندم برآید. از آن گر نان پزی مستی فزاید. خمیر و نانبا دیوانه گردد. تنورش بیت مستانه سراید.

"اسد اسماعیلی" 

*******************

زمین آرام باش خشمت را به خوشه های گندم بسپار تا از رویشِ خاک، زندگی بروید، برای فصل لبخند ها !!!!! زمین کمی آرامتر، شوق زیستن را در نگاه کودکان ،تاب لرزیدن نیست... این جا در حوالی زندگی آرام کودکی میگذرد ، بی دغدغه یِ مرگ... مادری مهر می ورزد... بی غوغای دلتنگی، پدری از اعجاز دستانِ پر مهرش، لقمه نانی میروید بی هیاهوی رنج، زمین آرام باش کمی مهربانتر، بر خشت خشت لحظه های اضطراب جوانه های حیات بکار تا از خنده ی دخترک آفتاب مهر بروید که زندگی جاریست در تکاپوی حیات...

*******************

همچون گندم باش. زیر خاک می برندش باز می روید پُرتر، زیر سنگ می بَرندش آرد می شود پر بَهاتر، آتش می زنندش نان می شود مطلوب تر، سرشت باید ارزشمند باشد!

*******************

سکوت آب می تواند خشکی باشد و فریاد عطش؛ سکوت گندم می تواند گرسنه گی باشد و غریو پیروزمند قحط؛ هم چنان که سکوت آفتاب ظلمات است اما “سکوت آدمی” فقدان جهان و خداست: غریو را تصویر کن!

*******************

آن هنگام که، باد پیچیده است در مزرعه.. درست همان لحظه که نوازش می شوند گندم ها.. آوایی شنیده می شود از دور.. گوش کن.. تپش قلب زمین، پر از نت های تنهایی است...❤️

*******************

اشتباهِ تو ، تنها به دام انداختن کبوتر نبود !... تو گندم را بی اعتبار کردی ... تــو گـنـدم را بـی اعتـبـار کـردی ...

*******************

بسپار به دستان من این خرمن مو را من زاده شدم ساقه‌ی گندم بشمارم

*******************

وقتی که با تو به رقص برمی خیزم پاهایم  سنبله های گندم می شوند و گیسوانم طولانی ترین رودخانه ی جهان...