عکس و متنهای خیلی خاص، جملات تصویری احساسی با نکته های خاص و استاتوس های ویژه با موضوع نردبون واسه متن پروفایل، یادداشت های تصویری خیلی قشنگ و تصویرهای جمله دار خیلی جالب معنوی، جمله عکسهای بی نظیر با محتوای ادبی راجب بالا رفتن از نردبان، تکست های غمگین با عنوان نردبان تهیه شده مطابق خواسته های شما عزیزان.


عکس نوشته نردبان


ایمان بیاورید به خدایی که به پیچک فرمود: نردبان را زیبا کن...!

*********************

دستم به ماه نمی رسد نردبان شکسته را بهانه می کنم.

*********************

نردبان دلم شکسته است، میشود برای من کمی دعا کنی ؟ یا اگر خدا اجازه میدهد , کمی بجای من خدا خدا کنی؟ راستش دلم مثل یک نماز بین راه، خسته و شکسته است میشود برای بیقراری دلم سفارشی به آن رفیق باوفا (خدا) کنی؟

*********************

بجای اینکه یک #نردبان را به دیوار تکیه بزنیم و آنطرف را ببینیم... هزاران نردبان را زیر پایمان به گونه‌ای می‌انباریم که دیگر حتی زیر پایمان را هم نمی‌شود دید...

*********************

آرزوهایت بلند بود دست های من کوتاه تو نردبان خواسته بودی من صندلی بودم با این همه... فراموشم مکن وقتی بر صندلی فرسوده ات نشسته ای و به ماه فکر می کنی.

*********************

گفتی بگو راز خزان ها را به آنها/ پایان تلخ داستان ها را به آنها/ گل ها نمی دانند اما می رسانم/ پیغام رنج باغبان ها را به آنها/ ای کاش هرگز بادبادک ها نفهمند/ بسته است دستی ریسمان ها را به آنها/ برفی که روی بام های شهر بارید/ واکرد پای نردبان ها را به آنها/ یا در قفس آتش بزن پروانه ها را/ یا باز گردان آسمان ها را به آنها/ چون دوستانم دشمنند و دشمنان دوست/ وامی نهم بعداز توآنها را به آن ها

*********************

برای رسیدن به آسمان عشق نردبان لازم نیست دستت را که بلند کنی ستاره عشق اینجاست نگاهتان که آسمانی شد عشق را شهاب سنگی کنید که گوشه ی کوچکی از آسمان دلتان جای میگیرد و دیگر عشق...


*********************

"پیش از آنکه بالا رفتن از نردبان موفقیت را شروع کنید، ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به جای مناسب تکیه داده‌اید."

*********************

آرزوهایت بلند بود... دست های من اما "کوتاه...  تو نردبان خواسته بودی... من صندلی بودم... با این همه... فراموشم مکن... وقتی بر صندلی فرسوده ات نشسته ای... و به ماه فکر می کنی...

*********************

نــــــــردبان را میگذارم روی صفحه آســـــمان مـــــیروم بالا... مـــــاه را خامـــــوش میکنم... آســـــــمان من یکــــ مـــــاه بیشـــــتر نمیخواهد❥ :)

*********************

نردبان این جهان ما و منیست عاقبت این نردبان افتادنیست لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سخت تر خواهد شکست

*********************

نردبان را می گذارم روی صفحه آسمان می روم بالا،ماه را خاموش می کنم...آسمان من یک مـــــــــــــاه بیشتر نمی خواهد.

*********************

خدایــــا خســـــته ام از زمینی بودن... نردبان را نگه دار... می خواهم به آسمان بیایم و آسمانی بودن را تجربه کنم...