تصویرهای جمله دار جدید غمگین با عنوان کشش نداشتن، جمله عکس های فوق العاده جالب، تکستهای بی نظیر و مطلب های خاص فاز غم، جملات تصویری با تیکه های غمدار راجع به نداشتن کشش واسه متن پروفایل، عکسای خیلی قشنگ سفارشی، یادداشتهای تصویری با مضامین امروزی با موضوع کشش ندارم برای پروفایل، طراحی شده مطابق درخواستهای شما عزیزان.


کشش ندارم

خوب بودنمو به کسی اثبات کنم!

ترجیح میدم، برن، تجربه کنن، برگردن

برنگشتنم به درک...


******************


دلم میلرزد هرگاه صدای جدیدی ســـــــلام میکند دیگر کشش خـــــــداحافظی ندارم

******************

گر کِشد خصم به زور از کف من دامنِ دوست چه کند با کِشش دل که میان من و اوست

"اهلى شیرازى" 

******************

هرگز نگذارید که آرزوی قلبی شما به بیماری قلبی بدل شود. زمانی که بیش از اندازه چیزی را خواهانید، همه ی کشش خود را از دست می دهد.

******************

ماه خندید به کوتاهی شور و شعفم

دست بردم به تمنا و نیامد به کفم

کشش ساحل اگر هست، چرا کوشش موج

جذبه ی دیدن تو می کشد از هر طرفم...

"فاضل نظری" 

برای دیدن استیکرهای تلگرامی و یا تصاویر بیشتر از لینک های پایین استفاده نمایید.

استیکر