انواع جمله عکسایی با نکته های قشنگ با عنوان نقاب برای پروفایل، معرفی یادداشت های تصویری بامعنی با موضوع داشتن نقاب بر صورت مخصوص متن پروفایل، تکست های فاز سنگین خیلی زیبا، عکسهای بی نظیر معنادار و استاتوس های محشر راجع به نقاب دروغین، تصویرهای جمله دار سفارشی فوق العاده راجب نقاب، تهیه شده مناسب خواسته های شما.


عکس پروفایل داشتن نقاب


یکی بیاد آدم هارو از دست این نقاب های دروغین نجات بده!!!


عکس درباره نقاب


ما را از سادگی ترسانده اند... هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است... هیچ کس نگفت ساده که باشی ساده میخندی ، ساده شاد میشوی، ساده ذوق می کنی، ساده می بخشی... و ساده تر دل می بندی...! جوری ما را از سادگی ترساندند، که همه مان ناچار شدیم نقاب هایی از جنسِ هفت خطی و سیاست ، روی خودمان بکشیم ، وگرنه من که می دانم همه مان شبیه به همیم؛ یک مشت آدمِ ساده و بی غَل و غش... با این تفاوت که بعضی هایمان بدجور تویِ نقشِ نقاب هایمان فرو رفته ایم... بدجور!!!

"نرگس صرافیان طوفان" 

تصاویر نقاب داشتن بر صورت

آینه زن ها را خوب میفهمد که تمام غربت شان را پشت رژ قرمز ،خط چشم نازک و لاک های رنگارنگ شان پنهان میکنند ، هر صبح نقاب بی تفاوتی میزنند به روی دلی که آشوب و در هم است و لبخند مهمان ناخوانده ی بی قراری های هر روز آنهاست.

"سارا قبادی" 

عکس متن دار نقاب

مردمی که به بهشت ایمان دارند ولی عجیب از مرگ می ترسند...! اینجا پر است از دست هایی که خسته نمیشوند از نگه داشتن نقاب...!

تصویرنوشته نقاب

روزی رها میشوم زین بند این روزگار... زین خنده های ضجه وار لبخند روزگار... چندی دیگر که میروم... به طعنه خواهم خندید... به این بازی دروغین هنرمند روزگار... چندیست اسیریم در این قاب و این نقاب... غافل که به بند میشود...دلبند روزگار.. از گریه ی نخستین هر طفل نو ورود... پیداست که تلخ مزه است... این قند روزگار!

******************

نـــــــامـت را انـــــــسانــى بــاهـــوش بــگذار انـــــــسانـــــــ‌هـــا را از پشت نـــــقابــ‌هـــاى مـتفاوتشان شنــاختى.

"ماهاتما گاندی" 

******************

کهنه نقاب از چهره بردار، رفیق فاحش و عیان است، بدل با عقیق، به سطح آب بیاکمی نفس تازه کن، دوباره بازگرد به نقاط کور و عمیق...

******************

رفیـق، صورت بی نقـاب، دو تا چشم نیمه خواب، با خـدا بی حساب، یه زمیـن بی حصار... اینا یعنـی مـن، منـم یعنی کم یعنی دقیقا دوستـی که غریبم

******************

خسته شدم... از بس نقاب بصورت... داشتم... تا به همه بگم که... غمی ندارم....

******************

اینجا پر است... از دست هایی که خسته نمی شوند... از نگه داشتن نقاب...

"فریدون فرخزاد" 

******************

دست به صورتم نزن می ترسم بیفتد. نقاب خندانی که بر چهره دارم! و بعد... سیل اشک هایم تو را با خود ببرد و باز... من بمانم و تنهایی...