گالری تصویرهای نوشته دار ناب و مطالب خواندنی نکته دار، متنهای غمگینی یا تیکه های جالب بی عرضه بودن برای پروفایل، استیکرهای دیده نشده، یادداشت های فاز سنگین کنایه دار، استاتوس های به روز و تکستهای طعنه دار با عنوان بی عرضگی واسه پروفایل، آماده شده طبق درخواست های شما عزیزان...


میگویی قسمت نبود

میخواهم بدانم اگر مثل یک مرد پای عشقمان میماندی، پای حرفهایت میماندی

باز هم قسمت جرئت میکرد دخالت کند؟

قسمت توجیه بی عرضه هایت...


****************


کاش میدانستی... نه فرصتی دارم برای فراموش کردنت و نه جراتی برای دوست نداشتنت... مهم نیست میتوانی مثل همیشه خیال کنی بی عرضه ترین فرد جهانم...

****************

این که تن به انجام هر کاری نمیدی به این معنی نیست که نمیتونی! بهش میگن "چهارچوب"! چهارچوبی که خودت برای خودت تعریف میکنی و پایه و اساسش از "خانواده" شکل میگیره ... کسی که چهارچوب داره، " اصالت " داره... اصالت رو نه میشه خرید نه میشه اداشو دراورد و نه میشه با بزک و دوزک بهش رسید! اصالت یعنی دلت نمیاد خیانت کنی، دلت نمیاد دل بشکنی ، دلت نمیاد دورو باشی ، دلت نمیاد آدما رو بازی بدی .... این بی عرضه گی نیست! اسمش اصالته