مو کوتاه ها رقیب ندارند ! ، گالری عکس نوشته و متن های زیبا و جدید درباره دخترایی که مو کوتاه هستند ، دانلود تصاویر نوشته دار خاص و جالب فقط با موضوع کوتاه ها مناسب برای پروفایل

تصاویر متن دار زیبا در مورد دخترای موکوتاه

بهار با اُردیبِهشتش به نیمه رسید ،
اما هنوز آن رویِ بهشتی اش را نشانمانِ نداده ..
نیمی از بهار مانده ،
نیمی از اُردیبهشت ،
و نیمی از نگاهِ پر امیدِمان به نیمِ دیگرِ بهار ،
و خدایی که نیمی از لطافتِ روحش را در بهار دمیده ..
گاهی قشنگ ترین اتفاق ها در همان نیمهٔ دومِ بازی رخ می دهد ،
و حتی گاهی در آن چند دقیقه وقتِ اضافی !
فقط همان چند دقیقه حالِ سرسبزِ بهشتی اگر نصیبِ دلت شود ،
تمامِ باقیِ راه را ،
تمامِ تابستان و خزان و زمستان را ،
بهاری خواهی رفت ،
بهاری خواهی ماند ..

(سلامتی دخترای موکوتاه)