عکس و متن خیلی جدید و جمله عکسهای غمگین، تصاویر ناراحتی با تیکه های غمدار با موضوع آدم بی نَوا برای پروفایل، جملات تصویری بی نظیر و تصویرهای استاتوس دار خیلی زیبای فاز سنگین با عنوان بینوا واسه متن پروفایل، تکست های ناب گریه دار راجع به بینَوا بودن، طراحی شده مطابق درخواست های شما عزیزان. 


عکس متن دار بینوا بودن


هزار مرتبه بدتر زِ دشمن است آن دوست

که ترک دوست به هنگام بی نوایی کرد...

"عبرت نائینی"


*********************


ماییمو نوای بی نوایی بسم الله اگر حریف مایی

*********************

نشنو از نی، نی نوای بی نواست
بشنو از دل، دل حریم کبریاست
نی چو سوزد تل خاکستر شود
دل چو سوزد محفل دلبر شود


*********************

لطفت به بینوا نظری می کند مدام مائیم بینوا به نوا دست ما بگیر دست نیاز سوی تو آورده ایم باز ما را رها مکن صنما دست ما بگیر "شاه نعمت الله ولى"

*********************

ای بینوا که فقر تو تنها گناه تست، در گوشه ای بمیر که این راه راه تست، این گونه گداخته جز داغ ننگ نیست، وین رخت پاره دشمن حال تباه تست، در کوچه های یخ زده، بیمار و دربدر، جان میدهی و مرگ تو تنها پناه تست، باور مکن که در دلشان میکند اثر، این قصه های تلخ که در اشک و آه تست، اینجا لباس فاخر که چشم همه عذرخواه تست، در حیرتم که از چه نگیرد درین بنا، این شعله های خشم که در هر نگاه تست...

*********************

بینوا جمعه! چه معصـــــومانه در محکمــــه ای نابرابر تاوان همه روزهای دلتنگِ هفته را می دهی

*********************

دخترک بینوا عشق می فروشد!!! غافل از این که آدم های شهر قلب ندارند!!...

*********************

 امشب دوباره دلــــــم بی صدا شکست با گریه ای غریب و غمی آشنا شکست تا کهکشان غرقه شدن در خیال تـــــــو پرواز کرد و چون مرغی رها شکست یک عمر من شکستم و با درد ساختم اما کسی نگفت چرا بینــــــوا شکست ماندم میان موج غریبی ز اشک و آه کشتی صبرم از ستم ناخــــدا شکست امشب ستـــاره ها پی دلداری آمدند اما ز داغ من دلشان تا خدا شکست باز به داد دلم رسی... ای کاش امشب دوباره دلم بی صدا شکست