بهترین عکس و متنهای عارفانه پر از احساس، جمله های معنوی، استاتوس های بی نظیر با موضوع یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور برای پروفایل، انواع مختلف تصویرهای نوشته دار مذهبی و تکست هایی با معنای عمیق، مطالب خواندنی و جمله عکسهای خیلی زیبا به روز راجع به یوسف گمگشته مخصوص متن پروفایل، عکس با متنهای ادبی جالب واسه شما با عنوان شعر یوسف گمگشته، طراحی شده در زمستان سال 1396.


عکس پروفایل یوسف گمگشته


یوسف گمگشته بازآید،

اگر ثابت شود در فراقش مثل یعقوبیم و حسرت میخوریم...


***********************


حافظ گشوده ام من... چه امیدوارانه میگوید: یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور یوسف جان، صدای مرا اگر میشنوی ، حرمت حافظ را نگه دار...

محمدحسن علیان نژادی

***********************

تا پیرهنِ یوسفِ گمگشته نباشد بیناییِ یعقوب و زلیخا شدنی نیست از قول من خسته به معشوقه بگویید جز عشق تو عشقی به دلم جا شدنی نیست

***********************

یوسف گمگشته باز آید به کنعان؟ ای دریغ / یوسف گمگشته بی کنعان تر از این حرف هاست... سوختن دارد شکستن دارد آری ساده نیست/ عشق می پنداشتم آسان تر از این حرف هاست/ بر بلندی ها اذانت را شنیدند ای بلال/ جهلشان اما ابوسفیان تر از این حرف هاست!! عقل می پرسد چرا نازل نمی گردد عذاب/ عشق می گوید خدا رحمان تر از این حرف هاست/ سیّد و سالار مظلومان حسین بن علی است/ نوح اگر نوح است کشتیبان تر از این حرف هاست...

"مهدی جهاندار" 

***********************

میروم بر کربلا تا عقده ی دل وا کنم / یوسف گمگشته را بین حرم پیدا کنم / من یقین دارم که مهدی زائر کربلاست / میروم جان را فدای یوسف زهرا کنم

***********************

دیدی ای حافظ که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت با عشق و غم کوه امیدم آب شد گفته بودی یوسف گمگشته باز آید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

***********************

انگشتانم که لای ورق های دیوان حافظ میرود دست دلم میلرزد...! اما به خواجه میسپارم تا امید را از دلم نگیرد  دلم میخواهد همیشه بگوید  یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور...!

***********************

خدایا... من نه یعقوبم و نه اینجا کنعانه پس چگونه بگویم" یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، نه نوحم که به عمر هزاران ساله ی خود دلخوش باشم و بگویم" پایان شب سیه سپید است، نه ایوبم که انقدر صبر کنم و به خود نهیب بزنم: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی... من انسانم، ضعیفم، شکسته ام، تنهایم... خدایا، مهربانا، به من لبخند بزن، خیلی دلتنگم... 

***********************

این صدای تپش قلبم نیست درحسینه ی دل سینه زنیست عصر یک جمعه دلگیر، دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است؟ چرا آب به گلدان نرسیده است؟ چرا لحظهء باران نرسیده است؟ وهر آنکس که در این خشکی دوران به لبش جان نرسیده است، به ایمان نرسیده است و غم عشق به پایان نرسیده است. بگو حافظ دلخسته زشیراز بیاید بنویسد که هنوزم که هنوز است چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیده است ؟ چرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است!!؟

***********************

یارب آن یوسف گمگشته به من باز رسان تاطرب خانه کنی بیت حزن باز رسان ای خدایی که به یعقوب رساندی یوسف این زمان یوسف من نیز به من باز رسان

***********************

دلتنگی یعنی: حسرت داشته باشی فال که میگیری بیاد: یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور...!!!