عکس و متن دوستانه، تصاویر سفارشی و جمله عکسهای قشنگ با موضوع عافیت باشه برای پروفایل، انواع تصویرنوشته های نکته دار بسیار زیبای جالب، تصاویر در کنار تکست های عالی و عکسنوشته های جالب با عنوان عافیت باشه مخصوص متن پروفایل، متنهای جذاب به درخواست شما در طرح های امروزی و خاص درباره عافیت... ، تهیه شده در زمستان 1396.


قدر عافیت کس بداند که به مصیبتی گرفتار آید...


************************


هنگامی که از درون زلال باشی خداوند به تو نوری می بخشد آنچنان که ندانی، و مردم تو را دوست ❣ می دارند از جایی که ندانی و نیازهایت از جایی برآورده شود که ندانی چه شد "این یعنی پاک نیتی " و پاک نیت کسی است که برای همه، بدون استثنا ،خیر بخواهد چون می داند سعادت دیگران از خوشی او نمی کاهد و بی نیازی آنها از ثروت او کم نمی کند و سلامت آنها عافیت و آرامش او را سلب نخواهد کرد پس، چه زیباست که همیشه نیک اندیش و خیر خواه باشیم.

************************

الهی زندگیتان مملو از حرکت مسیر تان صاف و هموار سفره تان پر نعمت روزی تان با برکت لبهایتان پر لبخند تنتان در عافیت روحتان در صلح و صفا باشد

************************

پروردگارا دوستانم ارمغانی از رحمت بی کران تو هستند. پس خرسندشان بدار به عافیت و موفقیت و استجابت دعا

************************

چشــمِ فروبسته اگر وا کنی در تو بُوَد هـرچـه تمنـا کنی عافیت از غیر، نصیب تو نیست غیر تو ای خستـه طبیب تو نیست از تـو بـوَد راحـت بـیمـار تـو نیست بـه‌غیر از تو پرستار تـو همـدم خود شو که حبیبِ خودی چـاره‌ی خود کن کـه طبیبِ خودی غیر کـه غــافل ز دل زارِ تست بـی‌خبر از مصلحـت کار تست بــرحذر از مصلحت‌اندیش باش مصلحت‌اندیـشِ دلِ خویش باش چشم بصیـرت نگـشایی چرا؟ بی‌خبر از خویش چرایی چرا؟..
"رهی معیری"


************************

دعا می کنم هرگاه دلت لرزید از شوق عشق باشد نه دردِ یک عمر پرخاطره دعا می کنم هرگاه سرت را بر بالشت می گذاری فکر فردای بی او بودن بی خوابت نکند... دعا می کنم ناامیدی، سد آرزوهایت نشود من برای تو، برای خودم برای آنان که دوستشان داریم و ترکشان ممکن نیست آنان که دوستمان ندارند اما بازهم گاهی دلتنگ بودنشان می شویم یک عمر، عافیت آرزو می کنم . . .
"حاتمه ابراهیم زاده"


برای دیدن استیکرهای تلگرامی و یا تصاویر بیشتر از لینک های پایین استفاده نمایید.

استیکر