دانلود جملات تصویری جدید آموزنده، معرفی مطالب خاص، عمیق و پرمعنی با موضوع دختر دانا برای پروفایل، انواع مختلف استیکرهای خیلی قشنگ، تصاویر متن دار عالی و یادداشت های تصویری سفارشی، مطالب خواندنی به روز با مضامین کم نظیر راجع به دانا بودن مخصوص متن پروفایل، جمله عکسای بامعنی، عکسهای ویژه و معنادار همراه با متن های بی نظیر با عنوان انسان های دانا... تهیه شده در زمستان 1396.  


عکس متن دار زن دانا


زن نادان همسرش را غلام خود می کند

و همسر یک غلام می شود

اما زن دانا همسرش را پادشاه می کند

و خودش ملکه ی او می شود!


***********************


فکر نکن دانایی زیرا برای دانا بودن بی تلاش می شوی فکر نکن فهمیده ای زیرا فهمیدن ذره ذره اش تلاش است فکر نکن رسیده ای زیرا رسیدن حرکت می خواهد ... در کل خودت را نپسند زیرا خودپسندی همیشه مذموم و بد است...خدا پسندی همیشه بهتر است...

***********************

گنجیست که رسم نقشه اش خوانا نیست از راز صدف که هر کسی دانا نیست در معرض نگاه هر پستی بودن شایسته یک پرنسس رعنا نیست!

***********************

آخر راه زندگی ،رسیدن به بن بست مرگ است و تن دادن به سکونی ابدی .... زندگی را دریاب .... مهربان باش و دانا♡

***********************

یادمان باشد که : من می توانم خوب " بد "وفادار " فرشته خو یا شیطان باشم" من میتوانم تو را دوست داشته باشم یا از تو متنفر باشم " من میتوانم سکوت کنم " نادان ویا دانا باشم " چرا که من یک انسانم واینها صفات انسانی است . و تو هم بیاد داشته باش : من نباید چیزی باشم که تو میخواهی " من را خودم از خودم ساخته ام تو هم بیاد داشته باش منی که من از خو ساخته هم " آمال من است " و تویی که تو از من میسازی آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند .

***********************

دانا نادان رامی شناسدچراکه خودروزی نادان بوده است...

***********************

برداشت نادان از چیزی که دانا مـی گوید هـرگز نمی تواند درسـت باشـد چـراکه نادان هر چـیزی را که میشـنود به چیزی که بـتـوانـد بـفـهــمـد تفسیر و ترجمه می کند!


برای دیدن استیکرهای تلگرامی و یا تصاویر بیشتر از لینک های پایین استفاده نمایید.

استیکر