انواع جملات تصویری طراحی شده به روز سفارشی تیکه دار، مطالب خاص جدید، مطلبهای عمیق و جمله عکسای طعنه دار طنز با موضوع بابا چه عجب!!! برای پروفایل، انواع مختلف استیکرهای کارتونی و یادداشت های تصویری خیلی زیبای خنده دار، تصاویر متن دار عالی و خاص، تصویرهایی با تیکه های باحال راجع به چه عجب حالی از ما پرسیدی! مخصوص متن پروفایل، عکسهای ویژه با طرح های جذاب و تصاویر در کنار تکست های معنی دار و استاتوس های جالب با عنوان چه عجب! تهیه شده در زمستان سال 1396.


عکس پروفایل چه عجب


وقتی خودت مدت زیادی از کسی خبر نگرفتی و اون آدم یهو ازت خبری میگیره

شعور داشته باش و نگو چه عجب!


عکس و متن چه عجب


بعد از مدتها داییم یه میس رو گوشیم انداخت....ذوق مرگ شدم....با کلی احساس بهش زنگ زدم میگم جــــــونم دایی جوووووووون کاری داشتین چه عجب یاد من کردین؟؟ با خونسردی تمام برگشته میگه نه دایی جان دستم خورد اشتباه گرفتم!!
فک و فامیل با محبته من دارم؟؟


عکس متن دار چه عجب یاد ما کردی


خواستم قطع کنم صدای نفساشو شنیدم آروم گفتم
_سلام
_سلام
_خوبی‌؟مزاحم که نیستم؟
_نه مراهمی چیکارا میکنی‌؟چه عجب یادی از ما کردی
سکوتم زیاد طول کشید
_هستی‌؟چرا حرف نمیزنی میگم خوبی‌؟
_ تو خوبی‌؟
ساکت شد از سکوتش بدم میومد صداشو میخواستم به صداش نیاز داشتم تأ انرژی بگیرم
_میخوام باهات حرف بزنم
می‌خواست بگه اما چیو؟ یعنی‌ تحمل کردن من اینقد سخته؟
_میشنوم بگو
_ببین حرفی‌ که میخوام بزنم خیلی‌ وقت که میخوام بهت بگم اما نمیدونستم چجوری .
_راحت باش هرچی‌ میخوای رو بگو من آمادم
_یه سوال تو حست به من چیه؟
می‌خواستم داد بزانم بش بگم یه بای بگو خلاصم کن عذابم نده
_باید بیشتر راجع رابطمون فک کنیم
_نیاز به فک کردن نیست تا 1 ثانیه دیگه جواب آخرو بهم بده میخوام تکلیفمو بدونم گیجم نکن
_بای
_بای
چ راحت گذشت از گذشته ها