جملات تصویری متنوع مذهبی جدید ساخته شده طبق درخواست های شما با عنوان ای حرمت یارب نظر تو برنگردد مخصوص متن پروفایل تلگرام، دانلود جمله عکسهایی با طرح های حرفه ای و تصاویر متن دار مختلف به روز و استیکرهای خیلی زیبا، انواع تصویرنوشته های معنوی با موضوع یارب نظر تو برنگردد برای پروفایل، عکس در کنار شعرهای بی نظیر، تصاویر متن دار همراه با تکست های ویژه با مضامین بسیار ناب و عالی راجع به نظر خدا ، طراحی شده در زمستان 1396.


عکس پروفایل یا رب نظر تو برنگردد


یا رب نظری بر من سرگردان کن
لطفی بمن دلشدهٔ حیران کن
با من مکن آنچه من سزای آنم
آنچ از کرم و لطف تو زیبد آن کن
"ابوسعید ابوالخیر"


دانلود عکس یا رب نظر تو برنگردد


اجابت کن دعایم را تو یا رب
که درماندم در این دنیای نامرد


*********************************


یا رب نظر تو برنگردد

برگشتن روزگار سهل است...


*********************************


یا رب ز کرم دری به رویم بگشا
راهی که درو نجات باشد بنما
مستفیضم از هردو جهان کن به کرم
جز یاد تو هرچه هست بر، از دل ما


*********************************


خدایا! به آنچه که دادی تشکر!
به آنچه که ندادی تفکر!
به آنچه که گرفتی تذکر!
که: داده ات نعمت!
نداده ات حکمت!
و گرفته ات عبرت است!
یا رب آنچه خیر است در تقدیر ما کن!


*********************************


یا رب !
هنگامی که ثروتم دادی، خوشبختی ام را نگیر.
هنگامی که توانایی ام دادی، عقلم را نگیر.
هنگامی که مقامم دادی، تواضعم را نگیر.
آنگاه که تواضعم دادی ، عزتم را نگیر.
وقتی قدرتم دادی ،عفوم را نگیر .
هنگامی که تندرستی ام دادی، ایمانم را نگیر .
و آنگاه که فراموشت کردم ، فراموشم مکن،
آمین یا رب العالمین


*********************************


یارب ... گوشه چشمى از تو کافیست تا هر غصه به "شادى" هر بیمارى به" سلامتى" هرگرفتارى به "آسایش" هر تاریکى به "نور" هر ناممکنى "ممکن" شود یا رب نظر تو برنگردد