عکس نوشته ای جذاب شکیل و خاص برای نام اسد esm asadبه معنای شیردرنده،پنجمین ماه از ماه های دوازده گانه خورشیدی ،طراحی شده در استیکر نام ها برای پروفایل،دانلود سری دوم از تصاویر و استیکرهای تلگرامی تزیین شده از نام عربی و افغان اسد با مدل طرح و فونت های سه بعدی فانتزی و ...برای لوگو

هنوز می تپد این دل

هنوز خشک ترین خط همان خط رود است

هنوز خاطره ها پر زدرد پدرود است

هنوز آینه ها زیر خاک یا دود است

هنوز می تپد اما دلی به وعده دل

 هنوز می تپد این شهر آرمان منزل