یک پیشنهاد ویژه بسته ی استیکر تلگرامی با موضوع تو گل گلدون منی با مدل و طرح فانتزی و کودکانه مخصوص نشر در تلگرام همچنین میتوانید در همین زمینه عکس های پروفایل گل گلدون منی را سفارش دهید

 دیگ عشق تو به جوش و عرقم شرم حضور، اشک من مثل گلاب و تو عزیزم گلمی /میشد ایکاش ببینم که شبی نیمه شبی، ای که ساکن شده ای در دل من همدلمی /شده تفریق من از خود همه مساله ام، بی نهایت تویی ومساله را حاصلمی......

 

 بهت نمیگم دلمی چون پرازغمه، نمیگم گلمی چون عمرش کمه، نمیگم چشامی چون واسه توکمه پس بهت میگم خودتی چون بهتراز تو کسی نیست... .....سلام وقت بخیر