عکس متن دار متفاوت جدید تیکه دار با موضوع با هرکس مثل خودش حرف زدن برای پروفایل ، انواع مختلف استیکر، تصاویر تکست دار بامعنی و خوشگل درباره با همه مثل خودشون رفتار کن مخصوص پروفایل شما و مطابق با انواع سلیقه شما عزیزان. همه نوع عکس با موضوعات متنوع

مطالب مربوطه با تصویر راجع به رفتار کردن با دیگران مثل رفتار خودشان... و بهترین عکسها و تصاویر مربوط به همین موضوع در این سایت.

عکس متن دار با هرکسی مثل خودش باش

عکس با هرکی مثل خودش

با بعضیا باید عین خودشون رفتار کرد
بعضی وقتا بزرگترین اشتباه اهمیت دادنه...

عکس نوشته با هرکی مثل خودش با متن پروفایل

شخصیت من را با برخوردم اشتباه نگیر،
شخصیت من چیزی است که من هستم.
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی.
"زیباترین جمله ی شکسپیر"

************************

از این به بعد
با هرکی مث خودشم...

************************

با هر کس مثل خودش رفتار کنید...