عکس نوشته همراه با متن های زیبا با موضوع هیچوقت تسلیم نشو برای پروفایل ، معرفی استیکرها، جملات ناب تصویری و متن دار جالب و قشنگ درباره تسلیم نشو، کم نیار مخصوص پروفایل

مطالب با تصاویر در مورد هرگز تسلیم نشو، من تسلیم نمیشم را به زودی در سال 96 همینجا شاهد هستید.

هیچوقت، هیچ جا تحت هیچ شرابطی تسلیم نشو...

 

عکس نوشته تسلیم شدنی نباش و متن پروفایل

 

هرگز تسلیم نشوید
معجزه ها هر روز رخ می دهند.
شاید فردا روز شما باشد...

 

عکس نوشته تسلیم شدنی نباش و متن پروفایل

 

هرگز تسلیم نشو.......... سرباز پیاده در شطرنج اگر ادامه دهد وزیر میشود.....

 

عکس نوشته تسلیم شدنی نباش و متن پروفایل

 

از "وینستون" چرچیل درخواست شد تا دریک مدرسه ی ابتدایی که خود او زمانی درآن تحصیل میکرد سخنرانی کند مدیر مدرسه به دانش آموزان گفت که متفکر دنیای غرب تا دقایقی دیگر برایتان سخنرانی خواهد کرد و به آنان پیشنهاد کرد که قلم و کاغذ به دست گرفته و سخنان اورا یادداشت کنند.
وینستون چرچیل پس از انکه پشت تریبون قرار گرفت نگاهی به اطراف خود کرد وگفت:
هیچ وقت ، هیچ وقت تسلیم نشوید.
سپس رفت و سرجای خود نشست!

 

عکس نوشته تسلیم شدنی نباش و متن پروفایل

 

گاهی...
گاهی دنیا به بردگی ات میگیرد....
به زنجیر میکشدت...
با تازیانه اش میتازد بر بطن نحیفت...
فرعونی میشود برای خودش...
اهله دل که باشی ندایی را میشنوی...
ندایی از عرشه کبریایی که میگوید....
ای آدمیانم!!
ای بندگانم!
تسلیم نشوید....صبر پیشه سازید....
که موسی در راه است....
تا فرعونی دیگر را در نیل خروشان غرق سازد...

 

عکس نوشته تسلیم شدنی نباش و متن پروفایل